Începere lucrări la stațiile de comprimare gaze naturale de la Podișor, Bibești, și Jupa din cadrul proiectului BRUA Faza I