Semnare contract execuție lucrări stații comprimare Podișor, Bibești, Jupa din cadrul proiectului BRUA Faza I