Comunicate de presa

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Mediaş informează pe toţi cei interesaţi asupra faptului că acţionarul majoritar – Ministerul Finanţelor Publice a comunicat că nu va putea participa la Adunarea Generală Extraordinară şi Ordinară a Acţionarilor convocate pentru data de 9 iulie 2013 ci va participa la a doua convocare din data de 10 iulie 2013. Având în vedere comunicarea transmisă vă aducem la cunoştinţă faptul că nefiind îndeplinite condiţiile legale de cvorum pentru ţinerea şedinţelor la data primei convocări, acestea vor avea loc în data de 10 iulie 2013, astfel cum au fost anunţate în convocatorul publicat.

SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati asupra faptului ca, prin Ordinul nr. 39/19.06.2013 ANRE a aprobat noile tarife si venitul total reglementat aferente activitatii de transport al gazelor naturale pentru cel de al doilea an din a III-a perioada de reglementare, ordinul fiind pubicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 391 din 29 iunie 2013.

SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati asupra faptului ca Regulamentul de Guvernanta Corporativa al SNTGN Transgaz SA a fost actualizat in ceea ce priveste structura si componenta Comitetelor Consultative constituite la nivelul Consiliului de Administratie al societatii.

SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza pe toti cei interesati, ca in data de 10.05.2013 a avut loc intalnirea cu analistii financiari, consultanti de plasament, brokeri si investitori astfel cum a fost stabilita prin comunicatul din 29.04.2013 de modificare a calendarului de comunicare financiara cu Bursa de Valori Bucuresti.
Intalnirea s-a desfasurat sub forma de teleconferinta, incepand cu ora 11.00 si a avut ca agenda de lucru analiza rezultatelor economico-financiare anuale pentru anul 2012 aprobate de AGA.

Structura venitului total aferent activitătii de transport al gazelor naturale pentru cea de-a treia perioadă de reglementare (1 iulie 2012-30 iunie 2017).

In conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind Piata de Capitall si cele ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM, modificat, SNTGN TRANSGAZ SA Medias informeaza actionarii si investitorii ca Situatiile financiare anuale preliminate pentru anul 2012, intocmite in conformitate cu standardele internationale de raportare finaciara (IFRS) neauditate, sunt puse la dispozitia publicului incepand cu data de 27.02.2013, astfel:

  • In formatul electronic- pe website-ul TRANSGAZ SA la adresa www.transgaz.ro;
  • In forma scrisa - la sediul social al TRANSGAZ SA, din Medias. Piata C.I.Motas nr.1, judetul Sibiu;

Situatiile financiare anuale preliminate pentru anul 2012 cuprind:

  • Bilantul contabil Ia data de 31.12.2012;
  • Contul de profit si pierdere Ia data de 31.12.2012.

În timp ce istoria României marchează la data de 24 ianuarie 2013, împlinirea a 154 de ani de la unirea Moldovei cu Ţara Românească, istoria TRANSGAZ marchează la aceeaşi dată, împlinirea a 5 ani de la admiterea la tranzacţionare a acţiunilor sale pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti. 
TRANSGAZ este cea de a doua mare companie cu capital majoritar de stat din sectorul energetic care în baza Hotărârii Guvernului nr.1329/2004 modificată prin HG nr.708/2005 a derulat o ofertă publică iniţială primară de vânzare acţiuni, reprezentând 10% din capitalul social majorat. 
Lansat în primăvara anului 2007, procesul de pregătire şi derulare a privatizării companiei prin ofertă publică iniţială primară de vânzare acţiuni s-a finalizat în ianuarie 2008, fiind încununat de un succes remarcabil, succes ce a scris istorie pe piaţa de capital din România prin cele trei premiere înregistrate:

  • cea mai mare valoare a acţiunilor puse în vânzare - aprox.65 mil.euro;
  • cel mai ridicat grad de suprasubscriere a unei oferte publice - peste 28 de ori;
  • prima oferta publică căreia i-a fost ataşat un nou instrument financiar numit    "drepturi de alocare".

Fisiere atasate:

RETROSPECTIVA 5 ani la BVB

SNTGN TRANSGAZ SA Mediaş, compania care reprezintă România în acest proiect a fost reprezentată la semnarea acordurilor de D-l loan Rusu, director general, în a cărui opinie, "Semnarea astăzi a celor două Acorduri negociate intens între Părţile semnatare în ultimele luni şi susţinute puternic şi in plan politic de către reprezentanţii Guvernelor din Statele implicate în proiect, îmbunătăţeşte semnificativ şansele ca proiectul Nabucco West să devină traseul preferat pentru transportul gazelor din zona Mării Caspice spre Europa Centrală şi de Vest. Calitatea de asociat al Transgaz în proiectul Nabucco West şi după accederea membrilor din consorţiul Shah Deniz la compania de proiect NIC GmbH reconfirmă strategia companiei de a contribui şi beneficia de avantajele implementării acestui proiect de importanţă europeană. Totodată, responsabilizăm faptul că, in perioada următoare este necesar un volum imens de muncă si eforturi susţinute astfel incât să respectam şi să îndeplinim în totalitate prevederile cuprinse în aceste Acorduri".

NABUCCO Gas Pipeline International GmbH a anunţat că acţionarii NABUCCO („OMV, BOTAS, BEH, Transgaz, RWE, FGSZ, denumiţi în continuare acţionarii NABUCCO") au semnat astăzi la Viena, Austria, acorduri referitoare la: 
• cooperarea strânsă în vederea alinierii programelor de execuţie şi dezvoltare a proiectelor NABUCCO Vest şi Shah Deniz II; 
• finanţarea în comun a costurilor de dezvoltare a NABUCCO Vest până la decizia selecţiei conductei pentru ruta europeană de livrare a gazelor de la Shah Deniz; şi 
acordarea către SOCAR, BP, Statoil şi Total de opţiuni pentru a prelua o participaţie de 50% în proiect, în noua structură de acţionariat NIC, în urma deciziei pozitive de selectare a conductei NABUCCO Vest de către Consorţiul Shah Deniz.