Stiri și anunțuri

Comunicat de presa demarare proiect

SNTGN Transgaz SA achizitioneaza executia lucrarii (inclusiv proiectare) avand ca obiect Consolidarea sistemului de transport în România, între Onești - Isaccea și inversarea fluxului la Isaccea” – faza 2 (Interconectarea Sistemului Național de Transport cu Sistemul Internațional şi reverse flow la Isaccea - faza 2) : Modernizarea Stației de comprimare Onești și Modernizarea Stației de comprimare Siliștea.

Anuntul de participare (inclusiv documentatia de atribuire) va fi publicat in SEAP la adresa https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/pub si in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene JOUE la adresa https://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do.  Solicitarile de clarificari se vor adresa de către operatorii economici interesați EXCLUSIV in SEAP sectiunea Intrebari.

 

Documentatie achizitie - Necesita Winrar