Limite de funcționare ale SNT

 

Limite de funcționare ale Sistemului Național de Transport (SNT) funcție de Line Pack (LP) [line pack reprezintă volumul efectiv de gaze naturale aflat la un moment dat în sistemul de conducte de transport gaze naturale al SNTGN TRANSGAZ SA]:

Starea optimă a SNT: LP = 40,0 ÷ 43,0 mil.Sm3 = 428.960.000 ± 461.132.000 kWh

Starea normală a SNT: LP este cuprins între 38,0 ÷ 40,0 mil.Sm3 = 407.512.000 ± 428.960.000 kWh sau LP este cuprins între 43,0 ÷ 46,0 mil.Sm3 = 461.132.000 ± 493.304.000 kWh

Starea de prealertă a SNT: LP este cuprins între 33,0 ÷ 38,0 mil.Sm3 = 353.892.000 ± 407.512.000 kWh sau LP este cuprins între 46,0 ÷ 48,0 mil.Sm3 = 493.304.000 ± 514.752.000 kWh

Starea de alertă a SNT: LP < 33,0 mil.Sm3 = 353.892.000 kWh  sau LP > 48,0 mil.Sm3 = 514.752.000 kWh

Limitele de funcționare se actualizează funcție de dezvoltarea infrastructurii de transport a SNT și necesitatea realizării unor noi scenarii de transport.

NotăValorile în unități de energie corespund puterii calorifice superioare medie anuală (pe punctele de intrare în SNT) aferentă anului calendaristic 2018: PCS=10,724 kWh/Sm3.