Punere în siguranță traversare aeriană peste canal râu Bistrița cu conductă DN 300 Piatra Neamț - Bicaz, zona Bicaz